0475202240 24/7 bereikbaar 0475202240 24/7 bereikbaar

Privacy- en cookieverklaring Uitvaartzorg Maas en Roer

1 mei 2019

Uw privacy is voor Uitvaartzorg Maas en Roer van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze enkel gebruiken waar nodig.
In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat wij bij Uitvaartzorg Maas en Roer allemaal doen met de informatie die wij over u te weten komen.
Mocht u vragen hebben of opmerkingen, kijk dan onder het kopje “Contact”.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende:

Contactformulier

Op het contactformulier op onze website of via een e-mail kunt u vragen stellen aan ons of opmerkingen en suggesties doorgeven. Hiervoor vragen wij uw naam, uw e-mailadres en optioneel uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om, indien nodig, contact met u op te nemen. Wij bewaren deze correspondentie zolang de informatie relevant is.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten worden er eveneens persoonsgegevens opgeslagen. Deze worden van u gevraagd om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Bij vragen, klachten of andere opmerkingen kunnen wij altijd terugkijken in de gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitvaart van een partner.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar minimaal op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht
Correspondentie Zolang de informatie relevant is
Uitvaart gerelateerde documenten Zolang de informatie relevant is of 10 jaar na schriftelijke toestemming van nabestaanden

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden

 

Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere bedrijven, instellingen of derden verstrekt worden tenzij dat nodig is voor de dienst welke u bij ons afneemt of als de wet zegt dat het noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente voor het doen van aangifte van overlijden, het crematorium, pastoor, kerk, kerkhofbeheerder of bloemist. Aan overige partijen zullen uw gegevens nooit verstrekt worden zonder uw toestemming.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
- informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
- incorrecte gegevens te laten corrigeren;
- onvolledige gegevens aan te laten vullen;
- uw gegevens te laten verwijderen;
- uw gegevens te laten beperken;
- bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
- als u toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan enkel voor toekomstig gebruik van uw gegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens genoemd bij het kopje “Contact”. In sommige situaties hebben wij het recht uw verzoek te weigeren indien de gegevens noodzakelijk zijn om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.

Contact

Uitvaartzorg Maas en Roer
Contactpersoon: mevrouw C. van Deursen
postadres: Biest 32a
6001 AR Weert
0475 – 20 22 40
info@uitvaartzorgmaasenroer.nl

Contact opnemen
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
Verzenden
Maas en Roer
Adres:
Biest 32a
6001 AR, Weert
0475202240 info@uitvaartzorgmaasenroer.nl Route beschrijving